Ofrerta usług

IT - usługi informatyczne:
- Profesjonalne opracowanie specyfikacji technicznych
- Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.
- Tworzenie systemów informatycznych.
- Projektowanie aplikacji mobilnych.
Architektura i rekreacja:
- Opracowanie rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w systemach budowlanych.
- Opracowanie wzorów użytkowych sprzętów rekreacji wodnej.
- Opracowanie koncepcji architektonicznych.
Doradztwo i usługi proinnowacyjne:
- Ocena potencjału i potrzeb w zakresie możliwości i zapotrzebowania
na wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub
usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu.
- Analiza własności intelektualnej przedsiębiorstw oraz produktów.
- Zgłoszenia patentowe wynalazków, wzorów przemysłowych.
- Analiza dojrzałości technologicznej produktów i usług.
- Określanie potencjału biznesowego wynalazków.
- Analizy ryzyka biznesowego i produkcyjnego.
- Badanie zdolności patentowych wynalazków.
- Analiza formalno – prawna przedsięwzięć.
- Wycena przedsięwzięć i przedsiębiorstw.
- Analiza pozycji rynkowej (benchmarking).
- Optymalizacja procesów i technologii.
- Analiza organizacji i zarządzania.
- Analiza modeli finansowych.
- Analiza modeli biznesowych.
- Analiza Due Dilligence.
- Analiza strategiczne.
- Analiza marketingowa.